Google+ Badge

Freitag, 5. Februar 2016

ŞEHZADELER BAYEZİD VE SÜLEYMAN

Mahfiruz Sultan'ın çocukları:

  1. II.Osman (1604 - 1622)
  2. Hanzade Sultan (1609 - 1650)
  3. Hatice Sultan? (1610 - 1611)
  4. Şehzade Bayezid (1612 - 1635)
  5. Şehzade Hüseyin (1613 - 1617)
  6. Şehzade Süleyman (1615 - 1635)
  7.  
Venedik Elçisi Francesco Contarini 1618 yılına ait bir raporunda:
(...) Sultan Osman'ın üç öz kardeşi var, bunlar Bayezid, Süleyman ve bir de kız kardeşi. Bunların yaşca en küçüğü Süleyman'dır. Diğer kardeşleri babasının başka kadınlarından dünyaya gelmişlerdir (...) Sultan'ın annesi çok güzel bir kadınmış ve zamanında ölen Sultan'ın birinci karısıymış. Oğlunun Sultan olmasından sonra hiç sevmediği rakibelerini Saray'dan çıkarttırmış. Bu kadın'ın kız kardeşi ve Anadoluda beylerbeylik yapan Mehmet Paşa'nın karısıdır. Erkek kardeşi de Ali Paşa'dır. (...)

1619 yılındaki raporlarından:
(...) Şehzade Bayezid'i gördüm, 9 veya 10 yaşında bir çocuk. Kahve rengi saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli bir çocuk. Hiç türklere benzemiyor. İlk gördüğümde bu çocuğun Sarayda hizmet eden devşirmelerden olduğunu düşünmüştüm, ama Sultan'ın kardeşi olduğunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Herhalde annesine benziyor, çünki söylenenlere göre Sultan'ın anneside kahve rengi saçlı ve mavi gözlü bir Çerkes'miş. Sultan'ın diğer öz kardeşi Süleyman ise daha çok küçük, ama buda sima bakımından Bayezid'e benziyormuş. Zaten Sultan'da açık beyaz tenli ve yeşil gözlü (...)

Sebastiano Venier 1626:
(...) Öldürülen Sultan'ın öz kardeşleri Bayezid ve Süleyman Saray'ın kendilerine tahsis edilen ayrı bir bölümünde oturuyorlar. Bunların aynı anneden olan bir kız kardeşleri var o da Bayram Paşa'nın karısıdır (...)

Giovanni Capello 1634:
(...) Sultan'ın iki üvey ve iki öz erkek kardeşi var. Bunlar Saray'ın ayrı bir bölümünde oturuyorlar (...)


Bilgiler için Sn. Giorgio Trevisan ve tercüme için Sn. Felicitas Dumru'ya çok teşekkür ederiz.

1 Kommentar: