Google+ Badge

Mittwoch, 17. Februar 2016

KANUNİ SÜLEYMAN'IN KARADAĞLI KAYINPEDERİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk eşi Mükerrem Hatun'un babası İskender Bey'in hayatı çok serüvenli ve dramatik geçmiştir.

İskender Bey'in asıl adı Stanişa (bir başka kayıtta Stephan) olup 1471 yılında Prens İvan Çirnoyeviç ve Prenses Mara Vukçiç-Kosaça'nın üçüncü oğlu olarak Zeta Prensliğinde dünyaya geldi. Aile'nin en küçük oğlu olduğundan Taht varisi değildi. 

Osmanlı Devleti'nin Devşirme sistemine göre bütün Hristiyan Asilzade aileleri en az bir oğullarını Padişah'ın hizmetine vermeleri gerekiyordu. Bu yüzden İvan Çirnoyeviç küçük oğlu Stanişa'yı  İstanbul'a gönderdi. Stanişa Enderun'a dahil edilip ihtida edildi ve İskender ismini adı.

İskender Bey'in babası İvan Çirnoyeviç 1490 yılında öldü ve Zeta Tahtına büyük oğlu Duraj çıktı. Duraj Çirnoyeviç 1496 yılında tahttan indirildi ve onun yerine ortanca kardeşi Stefan Çirnoyeviç Zeta Prensi oldu.
Bosna Sancakbeyi Mihaloğlu Feriz Bey Zeta Prensliğine savaş açınca, Prens Stefan Çirnoyeviç Venedik'e kaçtı ve daha sonra tekrar memleketine dönerek Padişah'a biat etti. Stefan Çirnoyeviç 1499 yılında İşkodra'da öldü.

Ağabeylerinin Zeta tahtını kaybetmeriyle İskender Bey Çirnoyeviç Hanedanı'nın kalan son varisi oldu. Bu yüzden II.Bayezid tarafından göz hapsinde tutuldu.

İskender Bey 1491 yılında bir Arnavut prensesiyle evlendi ve dört çocuğu oldu. Ortanca kızı Mükerrem Hatun 1496 yılında İşkodra'da dünyaya geldi (bir başka kayıtta Mükerrem Hatun'un 1492 yılında dünyaya geldiği yazıyor).

1506 yılında iki kızını Trabzon Sarayında yaşayan ve bir Arnavut prensesi olan Hafsa Hatun'a gönderdi. Hafsa Hatun o sırada Şehzade olan I.Selim'in eşiydi.  Oğlu Şehzade Süleyman 6 Ağustos 1509 tarihinde Kefe Sancakbeyi oldu.
 Mükerrem Hatun muhtemelen Eylül 1509 tarihinde Şehzade Süleyman'la Kefe de evlendirildi.Bu evlilikten 1510 yılında Meryem Sultan ve 1511 senesinde de Neslihan Sultan dünyaya geldi. Ama iki Prenseste 1512 yılında Kefe de Çiçek Salgınından öldüler ve Kefe Kalesi içinde bulunan Hanedan Türbesine defn edildiler.
Evliya Çelebi bu Türbeyi ziyaret etmiştir, ama Seyahatnamesin Türbe de Meryem ve Neslihan Sultanlardan başka Kanuni'nin çocukları olarak:
  1. Şehzade Alemşah
  2. Şehzade Kubad-Şah
  3. Şehzade Bayezid-Şah
  4. Şehzade Ali Han
kayıt etmiş. Bu dört Şehzade Kanuni'nin çocukları olmaları için Mükerrem Hatun'un 1507 yılında ilk çocuğunu dünyaya getirmiş olması gerekiyor. Venedik Elçisi Almoro Arimondo 1510 yılındaki raporlarında: (...) Büyük Türk'ün torunu Süleyman Kefe de annesiyle beraber oturuyor. Duyduğumuza göre bir kızı varmış (...) diye yazmış. Evliya Çelebi yukarıda listelenen Şehzadeleri yanlışlıkla Kanuni'nin çocukları olarak göstermiş, aslında amcası Şehzade Mehmed Han'ın oğullarıydılar. Ama bir kısmı Kanuni'nin Şehzadeleri de olabilir?

İskender Bey kızının Kanuni ile evlenmesinden sonra tamamiyle Osmanlı taraftarı oldu ve 1512 yılında I.Selim'in isteği üzerine bir Hanedan mensubu Sultan veya Hanımsultan'la evlendirildi. 1514 yılındada Karadağ Sancakbeyi oldu ve bu makamı damadı Süleyman'ın 1520 senesinde padişah olmasından sonrada muhafaza etti. Bazı kayıtlarda Kanuni'nin Kayınpederi Anadolu'da Sancakbeyi olduğunu yazsada son araştırmalara göre İskender Bey Karadağ'da kaldığı görülüyor.

İskender Bey 1530 yılında İşkodra'da öldü. Kızı Mükerrem Hatun ise 1555 senesinde Edirne de hayata gözlerini kapadı.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen