Google+ Badge

Montag, 30. November 2015

PADİŞAH EŞLERİNİN ÜNVANLARI

Padişah'tan çocuk dünyaya getiren Saray Kadınlar hemen >Sultan< ünvanını mı alıyordu? Çocuksuz Padişah gözdeleri ünvan taşımıyorlarmıydı? Sultan olabilmek için illa çocuk sahibi mi olmak lazımdı?

Osmanlı Sarayındaki Ünvan nizamı çok karışıktır, özellikle Harem de ki Kadınların Ünvan ve Makamlarını ayırt etmek çok zordur. Bütün Ünvanlar törenle ve kaidelere uygun olarak verilirdi!

Padişah'ın Kadınlarının ünvanları devirlere göre değişmektedir. Osmanlı'nın Kuruluşundan 16.YY'a kadar Padişah eşleri Hatun ünvanını taşırlardı.

16.YY'dan itibaren Haseki ünvanı verilmeye başlandı. Bu durum 18.YY'a kadar devam etti. 18.YY'dan itibaren Kadınefendi ünvanı yürürlüğe girdi.

Bir Padişah eşi'nin Haseki ünvanını taşımak için illa çocuk sahibi olması gerekmiyordu! Padişah bizzati kadını olarak seçtiği veya evlendiği eşine bu ünvanı tevcih ediyordu! Yani ne çocuk dünyaya getirmesi ne de çocuk sayısına bakılmıyordu.

16.YY - 18.YY arası Padişah eşlerinin Ünvanları:
 • Baş Haseki
 • II.Haseki
 • III.Haseki
 • IV.Haseki
Bu sıralama Padişah'ın eş sayısına göre devam eder.

İslam kanunlarına göre erkeğin dört eşi olma izni göz önünde bulundurularak, 18.YY'dan itibaren 1922 yılına kadar Padişah eşlerinin ilk dört eşinin ünvanları: 
 • Baş Kadınefendi
 • II.Kadınefendi
 • III.Kadınefendi
 • IV.Kadınefendi
Not: Bazı Padişahlar istisnai olarak V.Kadınefendi ve VI.Kadınefendi ünvanları tevcih etmişlerdir.

Bu ilk dört eşten sonra Padişah'ın diğer eşlerinin ünvanları:
 • Baş İkbal
 • II.İkbal
 • III.İkbal
 • IV.İkbal

İkballerden sonra:
 • Baş Gözde
 • II.Gözde
 • III.Gözde
 • IV.Gözde

Gözdelerden sonra Odalıklar geliyorki bunları sıralamaları yoktur.

Bütün bu kadınlar, çocuk sayılarına göre sıralanmıyorlar, evlilik tarihlerine göre sıralanıyorlardı. İçlerinden biri öldümü, diğeri bir rütbe terfii ediyordu. 


Haseki Sultan ünvanı tevcih edilen Padişah eşleri:
 • Mahidevran (I.Süleyman)
 • Hürrem (I.Süleyman)
 • Nurbanu (II.Selim)
 • Safiye (III.Murat)
 • Ayşe (II.Osman)
 • Akile (II.Osman)
 • Ayşe (IV.Murat)
 • Turhan (I.İbrahim)
 • Dilaşub (I.İbrahim)
 • Muazzez (I.İbrahim)
 • Ayşe (I.İbrahim)
 • Mahienver (I.İbrahim)
 • Saçbağı (I.İbrahim)
 • Şivekar (I.İbrahim)
 • Hümaşah (I.İbrahim)
 • Gülnüş (IV.Mehmet)
 • Afife (IV.Mehmet)
 • Rabia (IV.Mehmet
 • Kaniye (IV.Mehmet)
 • Siyavuş (IV.Mehmet)
 • Hatice (II.Süleyman)
 • Behzad (II.Süleyman)
 • İvaz (II.Süleyman)
 • Sülün (II.Süleyman)
 • Şehsuvar (II.Süleyman)
 • Zeynep (II.Süleyman)
 • Rabia (II.Ahmet)
 • Alicenab (II.Mustafa)
 • Sebkati (II.Mustafa)
 • Hafsa (II.Mustafa)
 • Şehsuvar (II.Mustafa)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen