Google+ Badge

Mittwoch, 2. September 2015

KÖSEM VE SAÇBAĞI SULTANLAR

Kösem Sultan'ın ikinci oğlu ve Deli lakabıyle tarihe geçmiş Sultan I. İbrahim'in eşlerinden olan Saçbağı Sultan, aynı zamanda Çerkes prensesi olup Çerkes kralı İnal'ın soyundandı. Merhum dedem Celal Bey'in yazılarında şu bilgileri kayıt etmiştir:

Vaktiyle Kösem kul cinsinden geldiği için asilzade olan gelinlerini pek sevmezdi. Bu sebeptende onlara türlü cefa çektirmekten pek zevk alırdı. Sultan İbrahim'in asil soyundan gelme zevceleri: Dilaşub, Muazzez, Ayşe, Mahienver ve Saçbağı hakkında muhtelif dedikodular saçmaktan kendini alamıyordu. Lakin İbrahim'in bu nisvandan pek hoşnut olduğu için onları yegane lafları ile tenkid edebiliyordu. Zira İbrahim haremini, akli dengesi pek yerinde olmamasına rağmen daimi suretle savunuyordu. Validesi de oğlunun devlet işinden elini çektiği müddetce haremine karışmıyordu. Fakat pek akıllı ve kurnaz olan padişah zevcesi Saçbağı Sultan, damarlarında taşıdığı asil kanın verdiği gurur ile Kösem'e başını eğmek istemiyordu. Neden bu sebeptende Hazinedar makamında bulunan amcazadesi Şekerpare Hatun ile kocasına muhtelif fikirler verip kindar validesinin pençesinden kurtulmasını istiyorlardı. (...) Kösem oğlunun tek başına hakim olma heveslerinin kabardığını hissettiği vakit de gözünü kırpmadan İbrahim'i tahttan indirtip katledilmesine göz yummuştur. (...) Esas adı Şehsuvar olan Şekerpare Hatun'un amcazadesi Leyla Saçbağı Sultın'ın aklına girip bir merasim esnasında Kösem Sultan'a dikbaşlık etmesini sağlamıştı. Bütün Hasekiler kayınvalidelerinin eteğini öperken, Saçbağı'na sıra geldiğinde bu yekten >Ne içün haşmetlü efendimize, hükmünü layık görmeyen bir Valide'ye boyun eğeyim< demişti. Bu hadiseye mukabil Saray'da bir kıyamettir koptu. Zaten pek vakit geçmeden Sultan İbrahim de canından oldu. Muhtemelen gelini'nin dikbaşlığını saltanatının sallatında bulunduğuna hükmeden Kösem de oğlunu bütün bütün gözünden çıkarmıştı. (...) Atike, Bican Sultanlarla Şehzade Selim'in annesi olmasına rağmen Saçbağı Leyla kızları ile Eski Saraya mahpus edilmiştir. (...) Bilahare Saray Musiki Hocası Polonyalı Ali Ufki, Kösem Sultan'a yaranmak için Saçbağı Sultan hakkında pek nahoş bir Şarkı bestelemiştir (...)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen