Google+ Badge

Freitag, 15. Januar 2016

PADİŞAH EŞLERİ KONUSUNA DAİR KİTAPLAR

Padişah eşleri hakkında ciddi çalışmalar var mı? Bu kadınların hayatlarını anlatan Kitaplar var mı? Cevap: Ne yazık ki yoktur!

Padişah eşleriyle ilgili ilk akademik kitabı rahmetli Çağatay Uluçay yazdı. Eserin adı Padişahların Kadınları ve Kızları. Zaten Çağatay Bey Harem konusunu Türkiye de detaylı şekilde araştıran ilk Tarihcidir! Merhum hocamızın değerli eserleri:
 • Harem'den Mektuplar, İstanbul 1956
 • Osmanlı Sarayında Harem Hayatının İç Yüzü, İstanbul 1959
 • Harem II, İstanbul 1971
 • Padişahların Kadınları ve Kızları, Ankara 1985
Bu değerli eserler haricin de daha pek çok kaynak esere imzasını atmıştır.

Çağatay Uluçay'dan sonra merhum Yılmaz Öztuna'nın Devletler ve Hanedanlar Serisi de çok önemlidir. Yanlız Osmanoğullarının seceresini içeren II. ciltte ki bilgilerin çoğunluğu Anthony Dolphin Alderson'un The structure of the Ottoman Dynasty isimli kitabına dayanır. Bu yüzden bazı bilgiler tam olarak doğru değildir ve bazı yerlerde kişiler karıştırılmıştır. Herşeye rağmen merhum Yılmaz hocanın eseri çok değerlidir.

Son olarak ABD'li Tarihci Leslie Peirce'nin The imperial Harem isimli akademik çalışması vardır. İşte bu eserler haricin de Padişah eşleri konusunda başka araştırma yoktur! 

Harem konusunu araştıran bütün Akademisyenler genelde çalışmaları için yukarıda yazdığım eserlere başvururlar. 

Şimdi de Osmanlı karşıtı olan kişilerin kitaplarına bakalım. Bu kitaplar akademik olmadığı gibi kasıtlı ve subjektiftir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Osmanlı karşıtı olan pek çok kişi bu tür kitaplar yazmışlardır. Özellikle darbelerden sonra veya Laiklik konusunun tartışıldığı zamanlarda Osmanlı'yı karalamak için böyle kitaplar yayımlanmıştır.

Osmanlı karşıtı ve Osmanoğullarından nefret eden kişilerden biri Ali Kemal Meram'dır. Padişah Anaları isimli kitabı ne yazıkki günümüzde bile kaynak eser olarak kullanılan kitaplardan biridir. Ali Kemal Meram kitabı ile Padişah eşlerinin yanlış tanıtılmalarının en büyük sebebidir. Her sayfası yalan yanlış bilgilerle dolu olan bu kitap, Padişah eşlerine şimdiye dek yapılmış en büyük hakarettir. Ali Kemal Meram'ın kafasından uydurduğu bilgilerden biri mesela II.Abdülhamit'in annesinin Ermeni Virjin olduğudur. Halbuki II.Abdülhamit'in annesi Çerkes olup Şapsuğ boyundan olan Tirimüjgan Kadınefendi'dir. Bu Kadınefendi'nin soyu halen devam ediyor.

Osmanlı Sarayına her milletten kız alınmıyordu! Yahudi kesinlikle kabul edilmiyordu. Gayrimüslimler arasından birtek Hristiyanlar Saray'a dahil ediliyorlardı! Sonra Ermeni kızlarda alınmıyorldu, sadece I.İbrahim bu kaideyi bozarak Ermeni Tacirin kızı olan Şivekar'la evlendi.

Meram gibi saçma sapan kitaplar yazan daha pek çok kişi var. En güvenilir kaynaklar yukarıda yazdığım Çağatay Uluçay ve Yılmaz Öztuna'nın eserleridir. 

Burada mevzu bahis olan Osmanlı'yı sevmek veya sevmemek değildir! Önemli olan gerçek bilgilerin yayımlanmasıdır! Harem konusu hafife alınmaması lazım. Padişah kadınlarının kimliği de çok önemlidir. Bu bilgilerden mahrum olmak tarih bakımından çok büyük bir kayıptır!


Kommentare:

 1. Where can I get the book about Mahidevran's biography?

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. You can order the book from the publisher. Here is the contact information:

   info@lychatz.com

   About this e-mail, you can order the biography of Mahidevran.

   Löschen
 2. Do I have to buy the book from the publisher?

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. Yes they buy it from the publisher, then you get the book much faster and cheaper than the booksellers.

   Löschen
 3. But I cannot buy the book. Can I get a free PDF of it. Or you can just send me the book on my e-mail, by clicking photos of every page.

  AntwortenLöschen
  Antworten

  1. I'm sorry, a free PDF file or the sending of pictures is not possible. There is so much work and effort in the book. These efforts can not be free. I hope you understand, thank you very much.

   Löschen