Google+ Badge

Montag, 5. Oktober 2015

TARİHİN BÜYÜK SIRRI: ŞİVEKAR SULTAN

Bugünki Cumhuriyet Türkiyesinin en büyük problemlerinden biri Ermeni Meselesidir. Bu yüzdende Ermenilerle alakalı ne varsa genelde Türk halkı tarafından negatif olarak değerlendirilmektedir. Örnek, bir türk padişahı'nın eşinin Ermeni olması, bugünki düşünceler için kabullenilmesi adeta imkansızdır. Ama 17. YY'da Ermeniler Osmanlı İmparatorluğunun saygın halklarından biridir. Tabii Ermeniler ve Türkler arasında evlilikler din farkı yüzünden gerçekleşmez ama herşeye rağmen kardeş gibi yanyana yaşamaktadırlar. Şimdi böyle bir ortamda bir Ermeni bayanın Türk Padişahı ile evlenmesinde hiçbir engel yoktur. Bunuda Sultan I. İbrahim kendisi göstermiştir. Merhum Celal Temrukoğlu'nun Notlarından:

(...) Nihayet 1646 senesinin yaz aylarından birinde Padişah yanına zevcelerinden Mahienver ve Saçbağı ile bugünki Yenikapı cihetinde gayet debdebeli bir araba ile gezmeye çıktığında, orada pek hoş bir evin önünden geçerlerken, Padişah arabayı durduruyor ve adamlarına evi görmek istediğini söylüyor. Hemen Ermeni olan ev sahibi çağırılıyor ve buda Sultan İbrahim'i görünce elini eteğini öperek içeri alıyor. Padişahın arkasından iki zevcesi ve diğer Saray ahaliside içeri giriyor. Evin bahçesi fevkalade güzel düzenlenmiş olup Hasbahçe nazarında olduğu görülüyor. (...) Sultan İbrahim evin bahçesinde alelacele eve koşan gayet şişman bir kız görüyor ve ev sahibi Ermeni Tacire kızın kim olduğunu soruyor. Ev sahibi de kendi kızı olduğunu söylüyor. Padişah kızın derhal huzuruna çıkarılmasını buyuruyor ve kız getiriliyor. O sırada Mahienver ve Saçbağı'da olan bitenin pek hayra alamet olmadığını birbirlerine söylerken, Sultan İbrahim yekten >Bu kızı haremime dahil ettim< diye ferman buyuruyor. İşte bu suretle ev sahibi olan Ermeni Tacirin kızı Şivekar ismi altında Sultan İbrahim'in zevcesi oluyor (...) Mamafih Şivekar Sultan 100 küsür ağırlığında fevkalade şişman bir kadındı. Bütün gün Saray'daki muazzam dairesinde oturur, akşamda süslenip hünkarının gelmesini beklerdi. Sultan İbrahim'in diğer zevceleri pek zayıf ve zarifti ve bu sebeptendirki bütün Hasekiler kocalarının böyle şişman bir kadına tamah etmesine bir mana veremiyorlardı (...)

Merhum Elif Naci, Şivekar Sultan'ın 140 kilo ağırlığında olduğunu yazıyor. 

Kommentare:

 1. Şivekar Sultan'nin babası ve ailenin adı nedir?

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. More information will be published in a book.

   Löschen
 2. Muazzez Sultan'ın biraderi'nin iki oğlundan biri olan Zapşaa Zade İbrahim Ağa Kimdir.

  AntwortenLöschen
 3. Hıristiyan Venediklilerin olarak doğan Nurabnu Sultan ve Safiye Sultan idi?

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. both were Venetian noblewomen.

   Löschen
  2. Were they born as Christian or as Muslim?

   Löschen
 4. Gürcü Mehmet Paşa'nın kızı, Sultan İbrahim'in Muhasibelerinden, Fatma Letafet Hatun Kimdir.

  AntwortenLöschen
 5. Osmanlı arşivi Ayşe olarak Murad Haseki'nin adını verin. Ayşe ve Mahziba aynı bayan vardı?

  AntwortenLöschen
  Antworten
  1. there are two different persons.

   Löschen
  2. Sultan IV.Murad Ayşe ve Mahziba Haseki dışındaki eşleri vardı mü?

   Löschen
 6. The book about the biography of Mahidevran Sultan will also contain complete information of the wives of which Sultans?

  AntwortenLöschen
 7. The information about the wives of which Sultans will be published in the book about the biography of Mahidevran Sultan.

  AntwortenLöschen