Google+ Badge

Dienstag, 8. März 2016

OSMANLI SARAYINDA HAREM TEŞKİLATI

Osmanlı Sarayında ki Harem teşkilatı nasıldı?

Osmanlı Sarayında Haremin teşkilatma süreci devirleri göre değişmektedir.

II.Bayezid'den sonra Harem şekillenmeye başlamıştır, ama asıl teşkilatlanması I.Süleyman'dan itibaren başlar.

Harem hirerarşisi genelde şöyleydi:

  1. Valide Sultan
  2. Baş Haseki (sonra Baş Kadın)
  3. diğer Hasekiler (sonra Kadınefendiler)
  4. Kızlar Ağası (Darüssade Ağası)
  5. Kethüda Kadın (Baş Hazinedar)
  6. Hünkar Kalfaları (Hazinedarlar)
  7. Hasekilerin Baş Kalfaları
  8. Bölüm Kalfaları
  9. Oda Kalfaları
  10. Hizmetçi Harem Ağaları ve Kalfalar
Bu sistem genel yapısıyla 1909 yılına kadar devam etti, yanlız 18.YY'da İkbal ve Gözde rütbeleri dahil edildi. Bunlar Hasekilerden sonra gelirlerdi.

1909 yılında Harem ilga edildi. Artık Meşrutiyet devri başlamıştı. Resmen Harem mevcut olmamasına rağmen Sultan V.Mehmet Reşat ve VI.Mehmet Vahdettin'in Haremleri vardı, fakat bu Haremler eski devirlerde olduğu gibi değildi. V.Mehmet'in Haremi yaklaşık 200 kişilikti. VI.Mehmet'in ise Haremi çok daha küçük olmakla beraber 1922 yılında Vahdettin yurdu terk ettiğinde Harem de 120 Harem mensubu bulunuyordu. Bu 120 kişinin bir kısmı Feriye ve Dolmabahçe Sarayına gönderildiler. Cumhuriyetin ilanından sonra saraylardan çıkartılan Harem mensubatı sefalet içinde öldüler.

Son ölen Padişah eşi Nevvare ve Nimet Hanımlardır. Her ikisi de VI.Mehmet'in eşleri olup ikinci evlilikler yapmışlardı. Enteresan olan her iki hanımda aynı sene 1992 yılında öldüler.

Son ölen Hazinedar Kalfası Gülzemin Hanım 2000lerin başında 90 küsür yaşında öldü. 

Son ölen Padişah Sarayı mensubu ise Mülkücihan Hanım olup 2003 yılında 90 yaşını aşmış halde öldü.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen