Donnerstag, 30. Januar 2014

Mahidevran Haseki'nin Soyağacını gösteren yeni Belgeler (Çerkasski Hanedanı'nın Soyağacı)

İnternette Mahidevran Haseki'nin kökeni hakkında çok tuhaf ve saçma yazılar var. Yok Arnavut'muş yok Kanuko diye bir başka prens'in ailesindemiş. Hayret doğrusu. El alem yalan beyan etmekte bir biriyle resmen rekabet ediyor. Bu şekilde ellerine ne geçiyor acaba? Gerçekler dururken niçin insanları yalanı tercih ediyorlar? Buna bir anlam veremiyorum. 

Mahidevran Haseki ne Arnavut'tu ne de Kanuko isimli Çerkes prens'in soyundandı. Kanuko'larla Çerkasski'lerin (Temruko'ların) birbiryle akrabalıkları var, fakat baba soyu bakımından Mahidevran Haseki İdar Mirza'nın kızı, Kanuko'ların kızı değildir. Çok rica ederim! Gerçekleri başka türlü anlatmayalım lütfen!

Ayrıca Mahidevran Haseki'nin Arnavut kökenlidir dedikodusunun nereden geldiğinide izah edeyim:

Kafkasya'da bugünki Kabardey, Gürictsan ve Azerbaycan bölgesinde (MÖ) 4 yy.'da Albania isimli bir Krallık vardı. Bu Krallık (MS) 510 yılında Araplar tarafından alındı. Albania ismi Etimoloji akedemisyenlerine göre antik yunan dilinde ve latincede beyaz ırk demekmiş. Ayrıca dikkatinizi çekerim: latincede Albus / Albino = beyaz demektir. Bundan başka bugünki ingilizcede beyaz ırkın açıklaması: circassian'dır, yani Çerkes. Kısaca Osmanlı dönemindeki Avrupalı diplomat ve seyyahlar Mahidevran Haseki'den için albanienne veya buna benzer bir terim kullanmışlarsa, Haseki Sultan'ın ancak beyaz ırka mensup, yani Kafkasyalı Çerkes olduğuna işaret etmek istemişlerdir. Tarihcilerimizin ve araştırmacılarımızın dikkatine sunulur.

M.Ö. 4 yy.'da Albania Krallığı'nı gösteren harita


Mahidevran Haseki'nin ailesinin Soyağacını gösteren yeni belgeler ekliyorum.
Çerkasski hanedanı'nın rusca seceresinin birinci sayfası


Çerkasski hanedanı'nın rusca seceresinin ikinci sayfası.

Ailemizin Vakıfları hakkında bir Mahkeme belgesi.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen