Google+ Badge

Freitag, 18. Dezember 2015

MAHFİRUZ SULTAN'IN GERÇEK ADI NEDİR?

Mahfiruz Sultan'ın gerçek adının Hatice olduğu düşünülüyordu, ama Venedik Elçisi Cristoforo Valier 1611 seneli raporunda:

(...) Sultan'ın Çerkes karısı Laberana'dan olma iki kızından küçüğü öldüğünde, Saray'da herkes mateme büründü. Duyduğumuza göre müslümanların adetlerine göre matemde beyaz elbise giyinilirken, Laberana bizim gibi kara elbise giymiş. Kendi memleketinde de matem de karalar bağlanırmış (...)


Tarihci Agafangel Krimski:
(...) II.Osman'ın annesi Çerkeslerin Kabardey boyuna mensup olan Hatice namı diğer Mahfiruz'dur (...)


Tarihci Dimitri Kandemir:
(...) Zavallı II.Osman'ın annesi genç yaşta ölüp Eyüp Haziresine defn edilmiştir. Bu Çerkes kadını vaktiyle I.Ahmet'in ilk karısı ve Baş Hasekisi olarak namını bütün devlete salmıştı. Son zamanlara kadar hayatta bulunan ve ünlü celali Abaza Mehmet Paşa'nın oğlu olan Hasan Ağa'nın annesi de bu kadın'ın kızkardeşiydi. Hasan Ağa'dan duyduğuma göre teyzesi olan bu Padişah karısı vaktiyle Saraya pek küçük yaşta alınarak o zamanlar Kethüda olan halası tarafından yetiştirilmiş. İsmi Hansuret-Bikeç iken Padişah'la evlenince adı Mahfiruz olarak değiştirilmiş (...)


 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen